Buro Fludo voor tekst en muziek


De filosofische schuurkalender

Februari 2019

17

De droom is de (verhulde) vervulling van een (onderdrukte, verdrongen) wens.

—Sigmund Freud (1856–1939), Psychoanalytische duiding

Als we wensen hebben die strijdig zijn met met sociale normen en waarden, dan bergen we die op in ons onbewuste. Als we slapen dan is dat sociale geweten minder actief, maar niet helemaal weg. In de droom worden de verdrongen wensen bewust, zij het in een andere vorm. De wensen zien we nog wel als immoreel, maar we beleven ze in een vorm die voor ons sociale geweten enigszins acceptabel is.


© 2003–2019 Buro Fludo