Buro Fludo voor tekst en muziek


De filosofische schuurkalender

April 2019

21

Substantie is datgene, wat op-zich-zelf bestaat en uit zichzelf moet worden begrepen.

—Baruch de Spinoza, Ethica

Uitgangspunt in de Ethica van Spinoza (1632–1677) is het begrip substantie; zij is het ene; het oneindige, zij is God, dat wat alle zijn in zich verenigt. De substantie kan begrepen worden, zonder verwijzingen naar dingen daarbuiten. Daarnaast gebruikt hij het begrip modus, dat niet vanuit zichzelf, vrij en noodzakelijk bestaat. De modus is eindig en heeft zijn onmiddellijke voorwaarde in het bestaan van iets anders. De schakel tussen de modus en de oneindige substantie is de oneindige modificatie. Dit is de absolute som van alle modi en volgt onmiddellijk uit God.


© 2003–2019 Buro Fludo