Buro Fludo voor tekst en muziek


De filosofische schuurkalender

April 2019

21

Hij ging voor niets opzij, was niet waakzaam en trotseerde elk risico, of dat nu uit wagens bestond of ravijnen of honden.

—Anekdote over Pyrrho (360–270 v. Chr.)

Door aan alles te twijfelen konden de sceptici niet anders dan hun oordeel op schorten, en plachten zo in een toestand van volledige onverstoorbaarheid te geraken. Pyrrho zou zelfs zo getwijfeld hebben, dat hij ook niet bang was voor gevaar, omdat hij betwijfelde of het er wel was. Er gingen vele jaren na zijn dood echter ook stemmen op van volgelingen die meenden dat hij wel ‘filosofeerde volgens de methode van de epochĂȘ (het opschorten van het oordeel) maar dat hij in het dagelijks leven niet alle dingen deed zonder goede voorzorgsmaatregelen te treffen.’


© 2003–2019 Buro Fludo