Buro Fludo voor tekst en muziek


De filosofische schuurkalender

Januari 2019

18

Al-Qaida’s meest opvallende kenmerk – het wereldwijd beramen van een geprivatiseerde vorm van georganiseerd geweld – was in het verleden onmogelijk.

—John Gray in Al-Qaida en de moderne tijd, 2003.

Vaak wordt beweerd dat organisaties als Al-Qaida een terugval naar de Middeleeuwen veroorzaken. John Gray is het daar niet mee eens. De westerse mens heeft een diepgeworteld geloof in het goede van het modernisme. Maar, zo meent Gray, er zijn vele vormen van modernisme mogelijk en sommige zijn monsterlijk. Sinds de achttiende eeuw denkt iedereen dat de groei van de wetenschappelijke kennis hand in hand gaat met emancipatie van de mensheid. Door het gebruik van de technologie zou de mens zijn macht over de aardse hulpbronnen vergrootten en een einde maken aan schaarste. Maar deze technische middelen kunnen natuurlijk ook gebruikt worden om terroristische acties mondiaal voor te bereiden - internet - en uit te voeren - wapens en vliegtuigen. Juist de moderne idealen van de verlichting en het positivisme zijn terug te vinden in de ideologie van Al Qaida.


© 2003–2019 Buro Fludo