Buro Fludo voor tekst en muziek


De filosofische schuurkalender

Maart 2019

21

Rokend en drinkend, samenscholend en debaterend werden alle mensen broeders en dat ziet de doorsnee dictator niet zo graag.

—Martin van Amerongen in Rook doet leven

Volgens de onlangs overleden denker Martin van Amerongen is de huidige onderdrukking van de roker door de tabakswet niets nieuws. Er is altijd al een hetze tegen rokers. Tsaar Michail liet rokende recidivisten de neus afsnijden. De Perzische sjah Abbas I de Grote liet niet alleen de neus, maar ook de lippen van de roker afsnijden. Maar het mocht niet baten: de rokers rookten heldhaftig door. Pas de oplossing van de Turkse Moerad IV hielp werkelijk. Hij sloeg rokers het hoofd af. Napoleon was fel tegen roken, maar ook de dictator der dictators Adolf Hitler moest er niets van hebben. Van Amerongen meent dat alle despoten tegen roken zijn omdat roken in zijn diepste wezen een democratische daad is.


© 2003–2019 Buro Fludo