Buro Fludo voor tekst en muziek


De filosofische schuurkalender

April 2019

21

Als een ware filosoof in zulke steden opgroeit, verkeert hij in een toestand als een man te midden van gevaarlijke beesten. Hij is niet gedwongen samen met hen kwaad te doen, maar ook is hij niet zeker dat die dieren hem niet zullen schaden. Dus zoekt hij het isolement, en leidt een eenzaam leven. Hij ontbeert de beste vervolmaking, want die kan hij slechts bereiken in zo’n stad die deugdzaam is.

—Ibn Roesjd, Commentaar Politeia

De Islamitische filosoof Ibn Roesjd leefde van 1126 tot 1198. Hij was zowel arts, rechtsgeleerde, filosoof als theoloog. Er ging dan ook geen etmaal voorbij dat hij niet studeerde, behalve dan op de nacht dat zijn vader stierf en zijn huwelijksnacht. Roesjd is vooral bekend geworden door zijn commentaren op Aristoteles. Roesjds politieke filosofie en ethiek heeft echter naast een theoretisch gedeelte, dat teruggaat op de Ethica Nicomachaea, ook een praktisch deel dat een weerslag vormt van Plato’s Politeia, omdat hij, naar eigen zeggen, de Politica van Aristoteles, niet kon vinden. Meer dan Aristoteles vond Roesjd dat geluk ook een politieke kant heeft. Geluk is slechts via het actieve stadsleven te bereiken.


© 2003–2019 Buro Fludo